مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه آزاد / معدل 17.14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۵
  چینی مقصود
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست جذب

  توضیحات: با سلام
  احتراماً ؛ اینجانب نویده فارسی با سابقه ی کار در هلدینگ مقصود با سمت کارشناس ارزیابی عملکرد وارد و با گذشت سه ماه ارتقا سرپرست ارزیابی عملکرد و همچنین واحد جذب گشته و سه سال افتخار همکاری با آن شرکت محترم را داشته و ب دلیل نقل مکان ب تهران جویای کار در تهران میباشم، شایان ذکر است تخصص کامل در ارزیابی عملکرد و واحد جذب را دارم.
  با تشکر
  فارسی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دروس اقتصاد مدیریت، منابع انسانی، کنترل بودجه دانشکده سما مشهد دروس مبانی سازمان، کارآفرینی،کنترل بودجه دانشگاه علمی کاربردی، همانند دروس مذکور

پروژه ها

 • 1395
  تاسیس واحد منابع انسانی
  سرپرست

  توضیحات: تاسیس واحد منابع انسانی در شرکت پترو پالایش پرگاس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com