مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش معدنی /دانشگاه دانشگاه یزد / معدل 16.54
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه دانشگاه یزد / معدل 15.37

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  تجهیزات پزشکی هیوا پاد پارس
  مهندسی شیمی/ آزمایشگاه و کنترل کیفیت
 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲
  اکسیر کشاورزی
  مهندسی شیمی/ مسئول آزمایشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پروژه کارشناسی ارشد : سنتز و کاربرد نانوکاتالیزور های قابل استفاده مجدد پالادیم دار در واکنش های جفت شدن کربن‌ـ‌کربن وکربن‌ـ نیتروژن : Paper Submitted Synthesis a polymer-supported palladium nanoparticles and its application as a reusable catalyst in oxidative coupling reaction of α-hydroxyketones and 1,2-diamines for preparation of pyrazines and quinoxalines
 • 1395
  تدریس شیمی آلی (حل تمرین) - دانشگاه یزد
 • 1393
  پروژه کارشناسی : سنتز مشتقات کینوکسالین در حضور کاتالیست های نانوساختار اسیدی جامد بر پایه سیلیکای مزوپور : Paper Submitted Fe3O4@FeSO4-MCM-41 nanoparticles and reusable catalyst for the synthesis of quinoxalines in solvent-free conditions

نقاط قوت رفتاری

 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • AAS
  100% Complete
  عنوان مدرک: اسپکتروسکوپی جذب اتمی - اندازه گیری کمی آنالیت
 • UV-Vis Spectrometer
  100% Complete
  عنوان مدرک: طیف سنجی مرئی-فرابنفش - شناسایی و اندازه گیری کمی آنالیت
 • FT-IR Spectrometer
  100% Complete
  عنوان مدرک: طیف سنجی مادون قرمز - شناسایی ترکیبات آلی

ابزار و نرم افزار

 • EndNote
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار مدیریت منابع کتابخانه ای و رفرنس دهی است

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: Pre-intermediate
دانش تخصصی
 • AAS
  100% Complete
  عنوان مدرک: اسپکتروسکوپی جذب اتمی - اندازه گیری کمی آنالیت
 • UV-Vis Spectrometer
  100% Complete
  عنوان مدرک: طیف سنجی مرئی-فرابنفش - شناسایی و اندازه گیری کمی آنالیت
 • FT-IR Spectrometer
  100% Complete
  عنوان مدرک: طیف سنجی مادون قرمز - شناسایی ترکیبات آلی
https://.com