مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد فراهان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت مباشر حساب
  مالی و حسابداری/ حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مربيگري ايروبيك و پيلاتس و كار در زمينه ورزشي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • قوانین مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • قوانین مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com