مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج
 • 1386 تا 1391
  فوق دیپلم مهندسی
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم مدیریت
  گرایش روابط بین الملل /دانشگاه خارکف اوکراین

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  مسئول دفتر/ بیمه کارآفرین
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۲
  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  مسئول دفتر/ بیمه امید
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  بازاریابی و فروش/ بیمه معلم
 • تیر ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  وزارت صنعت معدن تجارت
  مسئول دفتر/ بازرگان
 • مهر ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۴
  وزارت آموزش و پرورش
  معلم

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com