مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد تهران مرکز(واحد مدیریت) / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  ایران رهجو
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  آریا بصیر اندیشه
  مالی و حسابداری/ کمک حسابرس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنا به نرم افزار رایورز(فروش_مالی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com