مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1382 تا 1387
    کارشناسی طراحی صنعتی
    گرایش طراحی صنعتی /دانشگاه تهران / معدل 14.75
https://.com