مختصری از من

بنده شخصی هستم مسولیت پذیردرتمام کارهاجدی هستم ومسائل شخصی راهیچ وقت درحین انجام کارربط نمیدهم
قابلیت انطاف وکارافرین خوبی هستم وبرای ارتقای کارهام ازهوش ودرک بالایی برخوردارم
سختی کاربرام معنایی نداره باانجام درست کارهاشوق کارکردن پیدامیکنم
سعی میکنم کارهاروبه نحواحسن انجام بدم
ادم فنی هستم بطوریکه نیازبه نیروی دیگری ندارم
باهمه سختیهاجنگیدم وبرای شغلم ارزش قائل میشم وباجون ودل ودلسوزانه خدمت میکنم

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی تکنولوژی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه توحیدمازندران

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  سازمان نظام مهندسی
  مهندسی عمران/ معماری/ مجری پایه3

  توضیحات: قبولی درازمون شهریور95

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  شرکت درمسابقات طراحی سردردانشگاه نیروی اجرایی درکارهای ساخت وسازومسلط به نحوه انجام کارهای ساخت وسازازپی تانازک کاری ساختمان
 • 1390
  تشکیل کلاسهای تئوری وعملی اتوکددوبعدی وسه بعدی برای دانشجویان شرکت درمسابقات طراحی سردردانشگاه اشنایی به اجرای ساختمان ازپی تانازک کاری نواوری درزمینه بازگردانی مصالح بعنوان بخشی ازمعماری طرح نمونه دانشگاه استفاده ازتایرهای فرسوده بعنوان ذخیره انرژی درطول روزوبازگردانی انرژی درشب وهمچنین بعنوان دیوارحايل حاشیه رودخانه

پروژه ها

 • 1390
  مجمتع مسکن مهرشهرستان نوکنده
  ناظر
 • 1387
  مجری کارگاه 750واحدی شهرک زیبای ازادگان کرمانشاه
  کاراموز

افتخارات

 • 1390
  تشکیل کلاسهای عملی وتئوری اتوکدبه صورت دوبعدی وسه بعدی برای دانشجویان
  طرح اجرای تایرهای فرسوده خودروبه عنوان دیوارمهاری وبعنوان ی نوع سیستم ارگانیک برای ذخیره نیروی خورشیدبرای طول مدت شب وبالعکس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضویت فعال بسیج
 • ورزش بدنسازی وشنا
 • کوهنوردی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: اجرا
 • جوشکاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: جوش اهن-برنج-استیل-الومنیم

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک: 3dمکس

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: kurdish
دانش تخصصی
 • معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: اجرا
 • جوشکاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: جوش اهن-برنج-استیل-الومنیم
https://.com