مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش خصوصی /دانشگاه بین المللی امام خمینی / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • پژوهش در زمینه اوراق بهادار و اوراق بهادار اسلامی روش های تامین منابع مالی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ادبیات ؛سینما و تئاتر
 • فعالیت های عام المنفعه و امور خیریه
 • کوهنوردی و فعالیت در راستای حفاظت از محیط زیست

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com