مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 19.43
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه یزد / معدل 16.85

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۴
  وب پردازان نوین پارسی جو
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ توسعه دهنده وب

  توضیحات: زمینه های کاری
  خزشگرهای وب
  وب سرویس های REST

پروژه ها

 • 1394
  مارکت اندروید مبتنی بر شبکه اجتماعی
  توسعه دهنده
 • 1393
  خزشگر موسیقی
  توسعه دهنده

افتخارات

 • 1394
  رتبه چهارم مسابقه مهارت سنجی فنآورد
 • 1393
  رتبه اول مسابقه مهارت سنجی فنآورد

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Java SE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java EE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySql
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Spring Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MongoDB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Neo4j
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • REST Web Services
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی موبایل
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Java SE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java EE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySql
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Spring Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MongoDB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Neo4j
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • REST Web Services
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی موبایل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com