مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارتباط تصويرى ( گرافيك )
  گرایش گرافيك /دانشگاه دانشگاه ازاد شهررى واحد يادگار امام (ره)

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com