مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
  /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 19.67
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مدیریت دولتی
  /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 19.22
 • 1386 تا 1389
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 19.79

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  دبیرستان مدرس
  تدریس و مشاوره ی تحصیلی

  توضیحات: تدریس دروس ریاضی و فیزیک و کامپیوتر
  مشاوره ی تحصیلی و برنامه ریزی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس در دانشگاه به عنوان دستیار استاد در درس پژوهش عملیاتی پیشرفته.

افتخارات

 • 1384
  کسب رتبه ی اول دانشگاه علامه طباطبایی
  و عنوان دانشجوی ممتاز
  و معرفی به عنوان استعداد درخشان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • خوشنویسی به خط شکسته نستعلیق و ...
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • خوشنویسی به خط شکسته نستعلیق و ...
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com