مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1393
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کاردانی کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ورد-اکسس-اکسل و ....
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاردانی کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com