مختصری از من

بسمه تعالی

بنده دارای مدرک کارشناسی پیوسته بیمه با روابط عمومی بالا و پتاتسیل قوی در راستای مشتری خوری و قانع کردن مشتری می باشم وشایان ذکر است دارای شامه مدیریتی بالا و هندلینگ قوی در پروژه های تیمی و سازمانی می باشم.

امین رحیمی

از بذل توجه شما متشکرم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی کارشناسی مدیریت بیمه
  گرایش مدیریت /دانشگاه ربع رشیدی / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  روابط عمومی و مشاور ارشد موسسه زبان فاصله . کارشناس خسارت بیمه کوثر . بازاریاب حرفه ای بیمه . مدیر فروش شرکت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مدیریت بیمه
دانش تخصصی
 • بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مدیریت بیمه
https://.com