مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
  گرایش آنالیز عددی /دانشگاه آزاد / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com