مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1392
    کارشناسی اویونیک
    گرایش فنی و مهندسی /دانشگاه سماپران / معدل 16.5

نقاط قوت رفتاری

  • تعهد و انگیزه خدمت
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com