مختصری از من

بسیار علاقمند به انجام وظیفه در محیط پویا و موفق هستم و به دنبال پیشرفت و ارتقا شغلی در جایگاه کارمند صدور و فروش بلیط می باشم ونیاز به هر گونه تلاش و کسب مهارت بیشتر باشد بسیار مایل میباشم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1391
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه کوثر / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  اژانس مسافرتی
  بازاریابی و فروش/ کارمند صدور بلیط
 • خرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  محاسبات سریع ذهنی
  مهندسی عمران/ معماری/ مدرس
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۲
  کارمند فروش بیمه ایران
  بازاریابی و فروش/ کارمند فروش
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۸
  خشت اول
  مهندسی عمران/ معماری/ مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مدرس محاسباتسریع ذهنی کسب مدرک
 • 1392
  مدرس محاسبات سریع ذهنی ریاضیات کسب مدرک

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • اجتماعی کارهای تیمی و گروهی و ارائه خدمات به جامعه
 • شناگر حرفه ای شنا /فعالیت اجتماعی و گروهی و تیمی ارائه خدمات به جامعه
 • علاقه به ورزش شنا و ورزشکار حرفه ای شنا میباشم/بسیار علاقمند به شرکت در کارهای اجتماعی و تیمی می باشم واز ارائه خدمت به جامعه استقبال می کنم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • صدور بلیط الکترونیک امادئوس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADVANCE
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز excellent
 • amadeus
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز excellent
 • نرخ گیری و صدور بلیط داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز excellent
 • صدور بلیط خارجی
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز excellent
 • دیپلم بین المللی جمهوری اسلامی ایران
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز excellent
 • دوره گابریئل
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز excellent
 • خدمات مشتریان
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
 • صدور بلیط الکترونیک امادئوس
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز excellent

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد تری مکس
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای 800ساعت
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • صدور بلیط الکترونیک امادئوس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADVANCE
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز excellent
 • amadeus
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز excellent
 • نرخ گیری و صدور بلیط داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز excellent
 • صدور بلیط خارجی
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز excellent
 • دیپلم بین المللی جمهوری اسلامی ایران
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز excellent
 • دوره گابریئل
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز excellent
 • خدمات مشتریان
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
 • صدور بلیط الکترونیک امادئوس
  100% Complete
  عنوان مدرک: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز excellent
https://.com