مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1387
    کارشناسی مدیریت
    گرایش مدیریت صنعتی /دانشگاه آزاد اراک / معدل 13.43
https://.com