مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مهندسي كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد إسلامي

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شركت گروه كاركنان بانك حكمت ايرانيان
  مالی و حسابداری/ كارمند خزانه
 • آذر ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۸۸
  شركت همانند ساز بافت TRC
  داروسازی و بیو تک/ اپراتور توليد

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • علوم كامپيوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: رايانه كار درجه يك ودو

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: كانون زبان ايران
دانش تخصصی
 • علوم كامپيوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: رايانه كار درجه يك ودو
https://.com