مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1390
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۹۵
  داروسازی و بیو تک/
 • فروردین ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۸۸
  PMG (Pedramin Merchandising Group)
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ General Manager

  توضیحات: Nestle Project.
  * Merchandising of products in shelves of outlets and also implementing of POS Material in the same place
  *implementing of merchandising the products base on certain Planogram of nestle on groceries pharmacies supermarkets and coops.
  * to secure the shelves, merchandising of plano gram, POSMs, and cleanness of products packs with the period of agreements.
  implementation of POSMs such as stand, posters, danglers, Nestle windows frame. and all other kind of outlets promotion materials.
  POPSILA and shinex Projcet
  sales and distributing the popcorn products
  establish the sales area
  design POSMs materials
  open new channel of sales ( such as primary and guidance school)
  targeting the budgets of advertising.

 • اسفند ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۸۷
  Nestle Iran
  بازاریابی و فروش/ Field Sales Development Executive

  توضیحات: Responsible to:

  * Achieve sales and coverage targets for all the categories in Tehran city (contributing 50 of Nestlé business) by SKUbrand
  * Develop channel approach in Tehran
  * Manage distributor through:
  a) Monthly Forecast Review Meeting (MFR)
  b) Distribution Review Meeting (DRM)
  c) Supervisor Review Meeting (SRM)
  * Conduct Field Management Best Practices (FMBP) training program to Nestlé FSD team and then to distributor sales team as the sole certified person for FMBP program in Iran

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com