مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالیاتی /دانشگاه فرهنگ هنر واحد56تهران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  تراز حساب پرند
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعایتهای اجتماعی وورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری انبار.حسابداری حقوق دستمزد.بیمه.
  60% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مالیاتی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو.رافع.سپیدار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری انبار.حسابداری حقوق دستمزد.بیمه.
  60% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مالیاتی
https://.com