مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه پیام نور / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی, اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: اموزشگاه

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com