مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش بهره برداری نفت /دانشگاه آزاد اسلامه واخد امیدیه / معدل 1394

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت ایتوک- آزادگان جنوبی
  ایمنی و محیط زیست/ مسئول ایمنی
 • تیر ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت تیراژ- آزادگان جنوبی
  مهندسی نفتمعدن/ مسئول ایمنی
 • مهر ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت گاز
  ایمنی و محیط زیست/ مسئول ایمنی
 • بهمن ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۳
  دفتر وکالت
  مسئول دفتر/ کاربر کامپیوتر
 • بهمن ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۴
  شهرداری
  ایمنی و محیط زیست/ مسئول ایمنی

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL درجه یک به مدت 98 ساعت
 • بهداشت ایمنی محیط زیست
  100% Complete
  عنوان مدرک: HSE -MS

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL درجه یک به مدت 98 ساعت
 • بهداشت ایمنی محیط زیست
  100% Complete
  عنوان مدرک: HSE -MS
https://.com