مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش بهره برداری نفت /دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه / معدل 13.94

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۶
  شرکت ایتوک ایران
  ایمنی و محیط زیست/ افسر ایمنی

  توضیحات: افسر ایمنی - سوپروایزر داربست بندی - سوپروایزر پرتونگاری - ماموریت به ایستگاه گاز دهق اصفهان به مدت 2 ماه

 • تیر ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت تیراژ
  ایمنی و محیط زیست/ افسر ایمنی
 • مهر ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت پایاسازه انشان
  ایمنی و محیط زیست/ افسر ایمنی
 • بهمن ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۴
  عدل جنوب
  ایمنی و محیط زیست/ افسر ایمنی

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL درجه یک به مدت 98 ساعت
 • بهداشت ایمنی محیط زیست
  100% Complete
  عنوان مدرک: HSE -MS
 • بهداشت ایمنی محیط زیست
  60% Complete
  عنوان مدرک: HSE PLAN
 • بهداشت ایمنی محیط زیست
  80% Complete
  عنوان مدرک: امداد و کمک های اولیه
 • بهره برداری نفت
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره کارآموزی شرکت بهره برداری رامشیر
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مالی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL درجه یک به مدت 98 ساعت
 • بهداشت ایمنی محیط زیست
  100% Complete
  عنوان مدرک: HSE -MS
 • بهداشت ایمنی محیط زیست
  60% Complete
  عنوان مدرک: HSE PLAN
 • بهداشت ایمنی محیط زیست
  80% Complete
  عنوان مدرک: امداد و کمک های اولیه
 • بهره برداری نفت
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره کارآموزی شرکت بهره برداری رامشیر
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مالی
https://.com