مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
  گرایش محض /دانشگاه بوعلی سینا همدان / معدل 18.27

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله همیشی و علمی پززوهشی با موضوع اثر مالیات ها بر شاخص توسعه انسانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی ( والیبال و شنا به صورت پیشرفته)

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Eviews ,stata, microfit
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Eviews ,stata, microfit
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com