مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه تهران صفادشت / معدل 14
https://.com