مختصری از من

پست کنونی :
رئیس امور مالیاتی

پست مورد درخواست :
معاون مدیر کل و مدیر حسابرسی شهرستان آمل . اداره کل امور مالیاتی استان مازندران.

با تشکر و سپاس

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش مالی /دانشگاه آیت الله آملی / معدل 18.9
 • 1369 تا 1373
  کارشناسی مهندسی ایمنی
  گرایش صنعتی /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 19

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  سازمان امور مالیاتی
  رئیس امور مالیاتی مازندران

  توضیحات: -افزایش وصولی امور مالیاتی شش ماه۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه ۱۳۹۳بالغ بر ۸۰% در مشاغل(بالاترین رشد در اداره کل)
  - افزایش وصولی منبع مستغلات به میزان ۸۴%
  -افزایش کیفیت رسیدگی پرونده ها .
  - آموزش داوطلبانه و خارج از ساعات اداری برای کارمندان.

 • آبان ۱۳۸۷ تا آبان ۱۳۹۳
  سازمان امور مالیاتی
  رئیس گروه مالیاتی شمال تهران و مازندران.

  توضیحات: - عضو کارگروه رسیدگی به پرونده های بزرگ اداره کل امور مالیاتی شمال تهران.
  -عضو کارگروه رسیدگی به پرونده های حق واگذاری محل ؛ شمال تهران.
  - عضو کارگروه پیاده سازی طرح گشت پستی .

 • تیر ۱۳۸۰ تا آبان ۱۳۸۷
  سازمان امور مالیاتی
  کارشناس ارشد مالیاتی مرکز و شمال تهران.

  توضیحات: -مسئولیت واحد مالیاتی LTU مالیاتهای مرکز تهران.
  -مسئولیت حوزه خاص بازرگانان مرکز تهران.

افتخارات

 • 1394
  - دریافت تقدیرنامه از ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور جناب دکتر تقوی نژاد در سال ۱۳۹۵
 • 1393
  -کسب رتبه اول کشور در آزمون جامع تعیین سطح ماموران مالیاتی سطوح ۴ و ۵.
 • 1392
  دریافت تقدیر نامه از رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۳.
 • 1392
  - کسب رتبه برتر کشوری در آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی در سطح ۳.
 • 1375
  - دریافت تقدیرنامه از وزیر محترم اقتصادی و دارائی به پیشنهاد دفتر مرکزی حراست بابت رد وجه غیر مشروع( رشوه) به مبلغ سیصد میلیون تومان در اداره کل مالیاتهای شمال تهران.

دانش تخصصی

 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره های هفت گانه ICDL
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد فاینانس.
 • حسابرسی مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشکده علوم اقتصادی
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت مالی
دانش تخصصی
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره های هفت گانه ICDL
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد فاینانس.
 • حسابرسی مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشکده علوم اقتصادی
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت مالی
https://.com