مختصری از من

از یادگیری هر مطلب جدیدی به شدت استقبال می کنم.
فعالیت های اجتماعی را دنبال می کنم و در بعضی موارد شرکت می کنم.
انعطاف پذیری در شخصیت رو از تجربه ی کار با مدیران گوناگون در این سالها،یاد گرفتم.
در مسائل کاری جسور، جدی و پیگیر هستم.

سوابق تحصیلی

 • 0 تا 2017
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابرسی /دانشگاه دانشکده ی امور اقتصادی و دارایی

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت صنایع تولیدی کروز
  مالی و حسابداری/ کارشناس خرید خارجی - کارشناس مسئول مالی

  توضیحات: - سرپرستی گروه خرید خارجی مالی - شامل 20 نفر حسابدار زیر مجموعه
  - اصلاح فرآیندهای واحد بازرگانی خارجی و تغییر روش های ثبت مالی
  - تهیه ی گزارشات خرید و قیمت تمام شده ی واردات
  - رفع مغایرات با تامین کنندگان خارجی
  - گزارشات تحلیلی بدهی، واردات، و هزینه های مربوطه به مدیریت ارشد
  - انجام کلیه ی امور ارزی شرکت
  - تهیه و پیاده سازی کنترل های داخلی خرید

 • مهر ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۱
  موسسه ی حسابرسی متین محاسب
  مالی و حسابداری/ حسابرس

  توضیحات: - شناسایی نوع فعالیت های شرکت های مورد حسابرسی، سیاست ها و کنترل های داخلی
  - تعیین محدوده ی مورد رسیدگی و میزان نمونه های حسابرسی
  - حسابرسی کلیه ی سرفصل های مالی و گزارش کاربرگ های مربوطه
  - تهیه ی نامه ی مدیریت
  - بازنگری در فرآیند های داخلی و ارائه ی پیشنهادات
  - کنترل اجرای ایین نامه های داخلی و ...

 • تیر ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۹
  شرکت مهندسی سوفار داده پرداز
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری

  توضیحات: - ثبت اسناد حسابداری روزانه
  -پیگیری کلیه ی دریافت و پرداخت های مالی و نقدینگی شرکت
  - ثبت حقوق و دستمزد
  - رد کردن لیست بیمه تامین اجتماعی ماهیانه
  - پر کردن اظهارنامه ی مالیاتی و انجام کلیه ی امور مربوط به دارایی
  -تهیه ی قراردادهای فروش و خرید
  - مغایرت گیری با طرف حساب ها و ...

 • خرداد ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۸۷
  موسسه ی حسابداری امین آریا
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار و حسابدار

  توضیحات: - انجام ثبت فعالیت های روزانه مالی
  - انجام امور مالی و حسابداری چند شرکت مختلف
  -یادگیری نرم افزار های حسابداری
  - تهیه ی گزارشات مورد نیاز دارایی - مالیاتی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • مدرس دوره های آموزش حسابداری در دانشگاه پیام نور - واحد شهر ری 1386

افتخارات

 • عضو کمیته ی حسابرسی شرکت بهمن دیزل - 1395 تا کنون

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • گرافیک ، طراحی جلد کتاب و ...

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP System
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهای مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com