مختصری از من

ثبت و تنطیم و ارسال اظهارنامه عملکرد
ثبت و تنطیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و گزارشات فصلی
ارسال لیست بیمه و خلاصه لیست دارایی
تهیه و تنطیم قیمت تمام شده یک واحد
تهیه و تنظیم صورت های مالی طبق فرمت حسابرسی
وسایر موارد مربوط به حسابداری و ثبت و امور مالیاتی شرکت ها
سایر شرکتهایی که هم اکنون مشغول به همکاری می باشم
شرکت تازه تاسیس درفام عصاره پارس - مواد غذایی (مربا) - شهرک صنعتی عباس آباد
موسسه اندیشه راهبردی آراد - تبلیغات و امور فرهنگی - تهران-هفت تیر

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه علوم و تحقیقات ساوه

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت داریان تجارت برکت
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی

  توضیحات: مسئول مالی-انجام بحث قیمت تمام شده و کلیه ثبت های مربوط به کار قانونی و ثبتی شرکت و ...
  ارائه گزارشات مالی جهت بهبود و روند شرکت
  ارائه پیشنهادات جهت کسب سود بیشتر و سایر موارد

 • مهر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت آراد هیوا طب
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی

  توضیحات: مسئول مالی-انجام کلیه ثبت های مربوط به دارایی و تنطیم گزارشات فصلی و ارزش افزوده و سایر

 • شهریور ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  موسسه خدمات مالی دانش حساب
  مالی و حسابداری/ سرپرست

  توضیحات: فعالیت حسابداری و امور مالیاتی در زمینه کارخانجات و شرکت های تولیدی صنعتی در بحث قیمت تمام شده و سایر همچون:
  .....(شیرآلات)
  آریا بصیرت(مکمل های بدنسازی)
  متوساک(شن و ماسه)
  فعالیت حسابداری و امور مالیاتی در زمینه شرکت های پیمانکاری و مهندسی مشاور همچون
  مهندسی مشاور ژئوتکنیک تهران
  آذرخش صنعت سپهر کیش
  باران خاک و پی
  و.....
  فعالیت حسابداری و امور مالیاتی در شرکتهای بازرگانی همچون
  ایفا پژوهش پارس(نفت و گاز)
  و.....

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار نوید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com