فرصت های شغلی

آی تی و تلکام
اعمال فیلتر حذف فیلترها

36 فرصت شغلی یافت شد.

بر اساس شهر

1
1
1
70
1
نمایش بیش تر

بر اساس سطح ارشدیت

5
52
28
4
3

بر اساس گروه شغلی

12
4
1
1
4
9
18
7
19
1
2
1
3
10
نمایش بیش تر

بر اساس نوع صنعت

1
1
36
2
1
5
نمایش بیش تر
اعمال فیلتر
فرصت شغلی شهر استخدام در
1 کارشناس جذب سرمایه های انسانی تهران شاتل
2 کارشناس منابع انسانی تهران فن آوران امن یاشار
3 کارشناس کنترل پروژه تهران شاتل
4 کارشناس VOIP تهران شاتل
5 کارشناس وایرلس (دکل کار) تهران آواگستر
6 NOC Expert Tehran آواگستر
7 Network Expert Tehran & Karaj آواگستر
8 Telemarketing Expert Tehran and Karaj آواگستر
9 Sales Expert/Account Manager Tehran & Karaj آواگستر
10 Chief Commercial Officer Tehran آواگستر
11 NOC Call Center Tehran آواگستر
12 HR Generalist Tehran آواگستر
13 Marketing Expert Tehran آواگستر
14 Accountant Tehran آواگستر
15 Financial Manager Tehran آواگستر
16 Full-Stack Developer Tehran آواگستر
17 کارشناس HSE تهران شاتل
18 کارشناس نگهداشت منابع انسانی تهران شاتل
19 Call Center Senior Specialist Tehran شاتل
20 Call Center Quality Control Coordinator Tehran شاتل
21 Call Center Manager Tehran شاتل
22 کارشناس خدمات فنی مشتریان تهران شاتل
23 مسئول دفتر تهران شاتل
24 کارشناس تولید نرم افزار تهران شاتل
25 کارشناس کارگزینی تهران شاتل
26 کارشناس پشتیبانی نرم افزار تهران شاتل
27 Windows Admin تهران شاتل
28 کارشناس بازرگانی تهران توسعه فن افزار توسن
29 مسئول دفتر تهران همکاران سیستم
30 برنامه نویس Cو++C تهران توسعه فن افزار توسن
31 کارشناس حسابداری توسعه فن افزار توسن
32 کارشناس برنامه ریزی تهران توسعه فن افزار توسن
33 کارشناس تحقیق و توسعه تهران توسعه فن افزار توسن
34 برنامه نویس جاوا تهران توسعه فن افزار توسن
35 کارشناس استقرار سیستم‌ها تهران همکاران سیستم
36 کارشناس پشتیبانی سیستم‌ها تهران همکاران سیستم