فرصت شغلی

فرصت شغلی: مدير بازرگاني

mgn

ثبت شده در: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

سطح ارشدیت: کارشناس ارشد/خبره

گروه شغلی: بازاریابی و فروش

نوع همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

آدرس: منيتبخهسيبميستب

الزامات

رشته تحصیلی: مديريت

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

جنسیت: مرد

بازه سنی: 20 تا 55سال


زبان:
انگلیسی / در حد آشنایی

درباره سازمان