فرصت شغلی

استخدام مدير بازرگاني

شرکت mgn

سطح ارشدیت: کارشناس ارشد/خبره

گروه شغلی: بازاریابی و فروش

نوع همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

آدرس: منيتبخهسيبميستب

حقوق : 20000000 تا 30000000

الزامات

رشته تحصیلی: مديريت

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

جنسیت: مرد

بازه سنی: 20 تا 55سال


زبان:
انگلیسی / در حد آشنایی

درباره سازمان