نسخه جدید رزومه ساز: ساده و سریعتر از همیشه رزومه بسازید Show Waypoints Show Trail
فرصت شغلی

Job Opportunity:

Company: امیدار

Level of Seniority: Fresh graduate

Job Category: Accounting & Finance

Type of Cooperation: Full time

City:

Address:

Agreed rights

Requirements

Gender: No difference

Age range: 20 To 55Year


Language:
English / Beginner

About the Company