فرصت شغلی

فرصت شغلی: کارشناس کنترل کیفیت نرم‌افزار

سحاب‌پرداز

ثبت شده در: ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

سطح ارشدیت: کارشناس

گروه شغلی: نرم افزار و فناوری اطلاعات

نوع همکاری: تمام وقت

آدرس:

الزامات

جنسیت: مرد

بازه سنی: 20 تا 40سال


حوزه دانش تخصصی:
 آشنایی با مفاهیم و اصول مهندسی نرم‌افزار / متوسط / مدرک مرتبط داشته باشد
 آشنایی با ابزارهای تست و تحلیل کارآیی / متوسط / مدرک مرتبط داشته باشد
 آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت نرم‌افزار و QC QA / متوسط / مدرک مرتبط داشته باشد

ابزار و نرم افزار:
XUnit / متوسط / مدرک مرتبط اجباری نیست
JMeter / متوسط / مدرک مرتبط اجباری نیست
WAPT / متوسط / مدرک مرتبط اجباری نیست

زبان:
انگلیسی / در حد آشنایی / مدرک مرتبط اجباری نیست

 سابقه کار برنامه‌نویسی به یکی از زبان‌های Java یا Python یا آشنایی با Bash Script مزیت محسوب می‌گردد.

درباره سازمان