فرصت شغلی

استخدام حسابداری

شرکت بندار سوبان سامانه

سطح ارشدیت: کارشناس

گروه شغلی: مالی و حسابداری

نوع همکاری: سایر

شهر: تهران

آدرس: میدان فاطمی

حقوق توافقی

الزامات

جنسیت: فرقی نمی کند

بازه سنی: 20 تا 35سال


زبان:
انگلیسی / متوسط

درباره سازمان