فرصت شغلی

Job Opportunity: java developer

Company: Gaminghub

Level of Seniority: کارشناس ارشدخبره

Job Category: IT - Software & Web

Type of Cooperation: Full time

City: tehran

Address: mirdamad

Agreed rights

Requirements

Gender: No difference

Age range: 20 To 55Year


Language:
English / Beginner

About the Company

امروزه با گسترش بازی های ایرانی جای خالی سرویس هایی مثل گوگل پلی در ایران دیده میشود . ما بر آن شدیم تا با ایجاد خدمات امن و ایرانی و ارتباط با پرداخت های ایرانی مسیری آسان برای بازی های ایرانی فراهم کنیم تا با پرداخت آسان بتوانند رشد سریع تر و بهتری داشته باشند همچین در کنار خدمات مالی خدمات همچون دسترسی اسان به اطلاعات کاربران و از انجایی که وارد کردن اطلاعات برای کاربران کمی دشوار است ما با جمع آوری یکباره و قرار دادن در اختیار سازندکان بازی میتوانیم در مسیر بهبود بازی ها کمک کنیم.