فرصت شغلی

استخدام مهندس

شرکت پویندگان

سطح ارشدیت: کارشناس

گروه شغلی: سایر

نوع همکاری: تمام وقت

شهر:

آدرس:

حقوق توافقی

الزامات

جنسیت: فرقی نمی کند

بازه سنی: 20 تا 55سال


زبان:
انگلیسی / در حد آشنایی

درباره سازمان