چرا صنعت و دانشگاه به همکاری یکدیگر نیاز دارند؟

چرا صنعت و دانشگاه به همکاری یکدیگر نیاز دارند؟

درباره نویسنده: مایکل دی. کینگ (Michael D. King) معاون ریاست و مدیر کل آموزش جهانی شرکت آی بی ام (IBM) است. خدمات آموزشی آی بی ام شامل سرویس های مربوط به فناوری اطلاعات، نرم افزارهای تجزیه و تحلیل و نیز انجام محاسبه ها با عملکرد بسیار بالا در فضای ابری (Cloud) است. ایشان در این مقاله به دلایل و اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه پرداخته اند که در ادامه به مرور آن پرداخته می شود.

 با گذشت بیش از یک دهه، وضعیت صنعت و کسب و کار بسیار دگرگون شده، به طوری که مهارت های مورد نیاز نیروی کار و پیش نیازهای شغلی نیز تغییرات اساسی پیدا کرده اند. در مقایسه با گذشته، شغل هایی به وجود آمده اند که ده سال پیش وجود خارجی نداشتند. برای نمونه حرفه هایی مانند کارشناس داده و اطلاعات، مدیر شبکه های اجتماعی و یا توسعه دهنده نرم افزار که در گذشته وجود نداشتند. در پنج سال آینده نیز نقش ها و مسئولیت های جدیدی به وجود خواهد آمد که امروزه از آنها خبری نیست.  اما چرا این اتفاق رخ داده و آموزش عالی نسبت به صنعت عقب مانده است. به این دلیل که رشد نوآوری تکنولوژی و نیازهای صنعت نسبت به توانایی آموزش عالی در ایجاد تناسب بین حرفه و تحصیل سریع تر بوده است. در حالی که سیستم آموزشی بر اساس درس محور و آزمون پیش می رود، دانشجویان برای ورود به بازار کار آمادگی پیدا نمی کنند و در نتیجه آنها به دلیل عدم تناسب صنعت و آموزش عالی آسیب می بینند. چطور می توانیم انتظار داشته باشیم که دانشجویان کارکنان موثر و موفقی در محیط کار باشند، در حالی که با الگوهای قدیمی آموزش می بینند.

زمانی که در مرکز کسب و کار شرکت آی بی ام (IBM) از صاحب نظران صنعت و دانشگاه پیمایشی را در رابطه با وضعیت فعلی آموزش عالی انجام دادیم، آنها نیز با این موضوع موافق بودند. در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که 51 درصد از مشارکت کنندگان اعتقاد به این داشتند که سیستم فعلی آموزش عالی نیازهای دانشجویان را رفع نمی کند و نزدیک به 60 درصد نیز اذعان کردند که این سیستم احتیاج های صنعت را برآورده نمی سازد. صاحب نظران و رهبران صنعت و دانشگاه اعلام کردند که مهارت های مورد نیاز برای موفقیت در کار همان مهارت هایی است که دانشجویان در طول تحصیل از آن برخوردار نمی شوند. برای نمونه، این مهارت ها شامل تحلیل و حل مساله، همکاری و کار تیمی، ارتباطات با زمینه کسب و کار، انعطاف، چابکی و سازگار پذیری است.

با توجه به این موضوع، 71 درصد کارفرمایان و استخدام کنندگان شرکت ها اعلام کردند که بزرگترین چالش آنها تجربه کاربردی و عملی افرادی است که از موسسات آموزشی و دانشگاه ها جذب کرده اند. تقویت سیستم آموزش عالی و مهم تر از آن، کمک به آماده سازی دانشجویان برای دوره پس از تحصیل، به این معنی است که در این سیستم دیدگاه کاربری و عملی به آموزش تزریق شود. افراد مشارکت کننده در پیمایش برای کاهش این شکاف، با آموزش مبتنی بر تجربه و کاربردی بسیار موافق بودند. مهم ترین بخش این موضوع، ایجاد و توسعه روابط بین محیط آکادمیک و بخش خصوصی است تا اکو­سیستم ارزشمندی در بخش آموزش ایجاد گردد.

دانشگاه سن خوزه (SJSU) یکی از موسسات آموزش عالی محسوب می شود که اهمیت آموزش بر اساس تجربه و توجه به مهارت های اجتماعی مربوط به کسب و کار را درک کرده است. با همکاری شرکت آی بی ام (IBM)، این دانشگاه برنامه ای را ایجاد کرده است که به دانشجویان امکان می دهد تا با توسعه مهارت های شبکه سازی اجتماعی (برای افزایش این مهارت می توانید مقاله شبکه سازی 1 و 2 را مطالعه کنید) خود را برای چالش های کسب و کار آماده کنند. به عنوان بخشی از دوره آموزشی، دانشجویان توسط کارکنان آی بی ام هدایت می شوند. برای نمونه در طول پروژه ای، دانشجویان محیط بازاریابی شرکت آی بی ام را به عنوان یکی از طرف های تجاری ارزیابی می کنند. با اجرای ارزیابی اجتماعی، دانشجویان به این نکته پی می برند که چگونه سازمان ها به صورت داخلی تعامل دارند و با عرضه کنندگان ارتباط ایجاد می کنند. در این دوره دانشجویان با همکاری یکدیگر، برنامه ای را برای بهبود عملیات بازاریابی طراحی کرده اند که باعث می شد که شرکت بهتر از وبلاگ، ویدیو و به اشتراک گذاری محتوا استفاده کرده و جریان اطلاعات و همکاری را در سازمان بهبود دهد. این نمونه از تجربه عملی به دست آمده از تکالیف و وظایف درسی، دانشجویان را بهتر از پیش برای انجام کارها در دنیا واقعی آماده می کند.

دانشجویان انتظار دارند که دانشگاه تجربه های مربوط به فناوری آنها را نیز ارتقا دهد، این در حالی است که آموزش عالی هیچ زمان نتوانسته این امکان را عرضه کند. دانشگاه ها باید از فناوری های جدید در حوزه تجزیه و تحلیل، محاسبه های ابری (Cloud Computing)، موبایل و دسترسی ها و شبکه های اجتماعی بهره بگیرند تا بتوانند دسترسی بیشتری را در آموزش ایجاد کرده و دنیای فیزیکی و دیجیتال را برای کسب تجربه های بیشتر و تصمیم گیری بهتر به هم دیگر ارتباط دهند.

اگر دانشکده کسب و کار امیلون (Emylon) را در نظر بگیریم؛ این موسسه آموزش عالی هوشمند کسب و کار، فضای علمی خود را به گونه ای توسعه و ایجاد کرده است که آموزش شخصی سازی شده و نیاز جهانی کسب و کار را از طریق سیستم محاسباتی ابری امکان پذیر ساخته است. دوره های آموزشی در دستگاه های مختلف به زبان های مختلف در دسترس هستند، به عنوان مثال دانشکده ای در فرانسه، چین یا مراکش و یا فضاهای علمی مجازی در بازارهای در حال توسعه مانند کشورهای غرب آفریقا. ترکیب فضای ابری، داده های بزرگ (Big data)  و تحلیل باعث شده تا امیلون تخصص تدریس مفهومی و مدل آموزش بر مبنای جریان یادگیری را به صورت خاص و شخصی سازی شده که ارتباط مستقیمی با صنعت داشته و مهارت های مورد نیاز افراد را برای رشد فردی تامین کند، در اختیار خود داشته باشد. به روش مشابهی که افراد تفریح خود را انتخاب می کنند، دانشجویان دانشکده امیلون نیز دوره ها و محتوای آموزشی را بر اساس مسیر شغلی خود گزینش می کنند.

هر دو این نمونه ها نشان می دهد که برای تغییر محتوای آموزشی و مرتبط ساختن با فناوری، دانشگاه ها و موسسات باید به همکاری با شرکت های صنعتی روی بیاورند. در حقیقت، 57 درصد رهبران صنعت و آموزش اعتقاد دارند که همکاری به طور موثر دانشجویان را آماده صنعت می سازد، در حالی که 56 درصد آنها باور دارند که همکاری در طول توسعه فعالیت ها ضروری است.

اخیرا شکل جدیدی از مدل های همکاری آموزشی شروع شده و آموزش عالی را با تحول روبرو ساخته است. در سال 2011، شرکت آی بی ام مدل مسیر فناوری برای دانش آموزان قبل از ورود به دانشگاه (P-TECH)  را ارائه کرد که این مدل آموزشی جدید مهارت های مورد نیاز شغل و مهارت های فنی آنها را تامین کرده و با تاکید بر موضوعات STEM  فضای آموزش عمومی و دانشگاهی را ترکیب می کند. این مدل، پیش زمینه تخصصی قوی در دانشجویان ایجاد می کند که دوره های آموزشی و فعالیت های آکادمیک با استاندارهای اصلی به هم دیگر ارتباط داده می شوند. در این مدل آموزشی ارزیابی بر اساس نمره 14-9 انجام می شود که دانشجویان بدون هیچ آزمون و یا پیش نیازی پذیرفته شده و توسط مربیان متخصص در صنعت آموزش می بینند. شرکت های همکار نیز  فضای کار عملی را بر اساس کارآموزی فراهم می کنند. دانشجویان پس از شش سال مطالعه، هم دیپلم دوره متوسطه خود را دریافت کرده و هم به درجه فوق دیپلم می رسند. بسیاری از آنها نیز با پیشنهاد های شغلی از سوی شرکت های حمایت کنده چون آی بی ام مواجه می شوند. تا پاییز سال 2015، حداقل 40 دانشکده بر اساس مدل P-TECH ایجاد می شوند که آموزش خود را با همکاری صد شرکت به ده ها هزار دانش آموز ارائه می کنند.

برای نسل های مختلف، آموزش عالی حمایت موفقی را از رشد، توسعه اقتصاد و تغییر اجتماعی تجربه کرده است. تا پیش از این صنعت با چالش ها و تغییرات بنیادینی روبه رو نبوده است، اما در حال حاضر این اتفاق رخ داده و به نوبه خود فرصتی را برای موسسات آموزشی و مدیران آنها فراهم نموده تا بتوانند راه های جدیدی را برای ارائه ارزش های بیشتر به دانشجویان و نیروی کار بیابند. با سرمایه گذاری در فناوری های جدید و همکاری با صنعت، دانشگاه ها می توانند مدل جدیدی از آموزش را ارائه کنند و با ایجاد اکوسیستم حمایتی روش بدیعی از یادگیری و کار را شکل دهند. حال زمان آن فرا رسیده است که سیستم آموزش عالی تغییر یابد تا دانشجویان به طور مناسب برای موفقیت در دنیای در حال تغییر، آمادگی لازم را کسب کنند.

 منبع: Harvard Business Review 

درباره نویسنده / مترجم

در بخش بلاگ، تلنت یاب به منظور توسعه مهارت های حرفه ای همراهان خود روزانه اقدام به گزینش و تهیه محتوا از بهترین منابع بین المللی مانند مجله و وب سایت دانشکده کسب و کار هاروارد (HBR)، فوربس، اینترپرنر، TED و ... می نماید.


ایجاد تصویری عالی در اولین برخورد

ایجاد تصویری عالی در اولین برخورد

 

همیشه اولین هاست که در ذهن افراد ماندگار می شود. وقتی برای اولین بار فردی را می بینید مهم است که بتوانید تاثیر مثبتی از خود در ذهن او ایجاد کنید.

ارزیابی فرد مصاحبه کننده از شما که برای اولین بار ملاقاتتان می کند، ممکن است با نگاهی سریع و صرفا در چند ثانیه صورت بگیرد. درواقع، این فرد در زمانی کوتاه عقیده خودش نسبت به شما را بر اساس ظاهر، زبان بدن، طرز برخورد، اخلاق و نحوه پوششتان شکل می دهد. شما در هر برخورد جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و تاثیر اولیه ای از شما در ذهن مخاطب نقش می بندد. برخوردهای اولیه ممکن است دیگر قابل برگشت و جبران نباشند، چرا که این برخوردها از اهمیت زیادی برخورداراند و مبنای روابط آتی شما قرار می گیرند.

بنابراین، چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی کاری ، دانستن این که شما چگونه تاثیر اولیه مناسبی را ایجاد کنید، اهمیت ویژه ای دارد. این مقاله به تشریح نکاتی پرداخته که می تواند برایتان در ارتباط با این موضوع مفید باشد.

سر وقت حاضر شوید.

کسی که شما او را برای بار اول ملاقات می کنید خیلی مشتاق شنیدن "دلایل هرچند مناسب" شما برای دیر رسیدن نیست. برای زود رسیدن به "قرار ملاقات" برنامه ریزی داشته باشید. این باعث می شود که در صورت وجود ترافیک یا اشتباه احتمالی در مسیر، کماکان امکان به موقع رسیدن وجود داشته باشد. زود رسیدن بسیار مناسب تر از این است که شما با تاخیر و بدون انجام کمی تلاش به قرار برسید، و این قدم اولیه در ایجاد یک تصویر و برخورد اولیه مناسب است.

راحت و آرام باشید.

اگر شما احساس راحتی نداشته باشید، ممکن است فرد مقابل نیز به همین احساس دچار شده و تصویر نامناسبی از شما در ذهن مخاطبتان شکل بگیرد. اگر شما آرام و با اعتماد به نفس باشید، فرد مقابل نیز احساس راحتی بیشتری با شما خواهد کرد. بنابراین این موضوع بنای مستحکمی برای ایجاد اثر مثبت اولیه در ذهن آن فرد است. برای اطلاع بیشتر از نحوه آرامش و حفظ آدرنالین به مقاله تمرکز رجوع کنید.

خودتان را خوب معرفی کنید.

مسلما وضعیت ظاهری شما اهمیت (زیادی) دارد. کسی که شما او را برای اولین بار می بینید، شما را نمی شناسد و به همین دلیل وضعیت ظاهری شما معمولا اولین تاثیر را در ایجاد علاقه او به ادامه گفت و گو با شما می گذارد. آیا وضع ظاهری شما دقیقا همان چیزی است که تاثرگذاری اولیه مناسب کمک می کند؟

ابتدا از نحوه پوشش خودتان شروع کنید. به نظر شما مناسب ترین لباس برای این جلسه و ملاقات چه می تواند باشد؟ در موقعیت تجاری و کسب و کار، مناسب ترین پوشش چیست؟ کت، ژاکت یا لباس غیر رسمی؟ از خودتان بپرسید که طرف مقابل شما چه لباسی را احتمالا می پوشد؟

برای قرارهای اجتماعی و کاری، پوشش مناسب در کشور ها و فرهنگ های مختلف متفاوت است. این همان نکته ای است که وقتی شما در کشور یا موقعیت ناشناخته ای قرار بگیرید، بایستی به آن توجه ویژه ای داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که از هنجارها و سنت ها اطلاع دارید.

در مورد آراستگی شما چطور؟ ظاهر منظم و تمیز برای بیشتر موقعیت های کاری و اجتماعی مناسب است. به عنوان مثال نوع پیرایش مو ،اصلاح صورت، لباس تمیز و منظم و یا آرایش ساده و منظم. اطمینان کسب کنید که آراستگی و نحوه پیرایشی که دارید به برقراری ارتباط سازنده با طرف مقابل شما کمک کند.

علاوه بر موارد فوق نکات زیر را نیز برای اینکه تاثیرگذاری اولیه مناسبی داشته باشید، به کار گیرید.

خودتان باشید ! (تظاهر نکنید)

بهترین وضعیت این است که شما بدون انکار شخصیت و عقاید خودتان، اثر اولیه مناسب ایجاد کنید. البته که، شما برای ایجاد تاثیرگذاری اولیه به درجه ای از متناسب سازی نیز نیاز دارید، اما همه اینها به متناسب بودن وضعیت شما با آن موقعیت مربوط بوده و نیازی نیست که به چیزی غیر از خود واقعیتان تظاهر نمایید.

لبخند در حکم پیروزی!

همانطور که گفته می شود "بخند تا دنیا به رویت بخندد"، هیچ چیزی مانند لبخند باعث ایجاد اثر برخورد اول خوب نمی شود. لبخند گرم و با نشانه اعتماد به نفس باعث راحت بودن شما و فرد ملاقات شونده می شود. در نتیجه لبخند در حکم برگ برنده است، اما در آن زیاده روی نکنید- افرادی که بیشتر از لبخند استفاده می کنند، دو رو و بی صداقت جلوه می دهند یا حداقل "غیر جدی و سبک" به نظر می رسند.

صریح و با اعتماد به نفس باشید

زمانی که قصد ایجاد یک تاثیر اولیه مطلوب را دارید، زبان بدن و وضعیت ظاهری از کلمات بسیار گویاتر هستند. از زبان بدنتان برای نشان دادن اعتماد به نفس و حس اتکا به خود بهره بگیرید. مستحکم بایستید، لبخند به لب داشته باشید و با قاطعیت دست دهید. همه این موارد به شما کمک خواهد کرد تا اعتماد به نفس داشته باشید و شما و طرف مقابل نیز در وضعیت راحتی قرار بگیرید.

تقریبا همه افراد زمانی که کسی را برای اولین بار ملاقات می کنند، درجه ای از استرس و نگرانی دارند. با آگاهی از عادت های استرس خود سعی کنید که آنها را اصلاح کنید.

 مثبت باشید

نگرش شما آنچه را که انجام می دهید را نشان می دهد. حتی اگر با انتقاد و یا عصبانیت مصاحبه کننده روبرو شدید نگرش مثبتی داشته باشید. سعی کنید که از مصاحبه درس بگیرید و از آن بهره مناسب ببرید.

مودب باشید و دقت نظر داشته باشید

طرز برخورد مناسب، ادب، دقت توجه و خوش رفتاری به ایجاد برخورد اولیه خوب کمک می کند. در واقع ممکن است شما بدون داشتن حتی یکی از این شرایط، فرصتی را در ایجاد تصویر اولیه مناسب از دست بدهید.

یکی از رفتارهای مناسب این است که "موبایل خود را خاموش کنید یا در حالت سکوت قرار دهید". چطور می خواهید برخورد اولیه مناسبی خلق کنید وقتی که شما در حین ملاقات با فرد دیگری صحبت کنید؟. آشنایی جدید شایسته تمام دقت توجه شماست. در غیر این صورت شما اثر اولیه ضعیف تری را ایجاد خواهید کرد

منبع: Mind Tools

دیدگاه ها

ٍ H ٍEhsanullah Hayat

Thanks for such a great opportunity created for me!

نظر شما

درباره نویسنده / مترجم

در بخش بلاگ، تلنت یاب به منظور توسعه مهارت های حرفه ای همراهان خود روزانه اقدام به گزینش و تهیه محتوا از بهترین منابع بین المللی مانند مجله و وب سایت دانشکده کسب و کار هاروارد (HBR)، فوربس، اینترپرنر، TED و ... می نماید.


ویدئو: زبان بدن شما هویت شما را شکل می دهد!

ویدئو: زبان بدن شما هویت شما را شکل می دهد!

زبان بدن بر دیدگاه دیگران درباره‌ی ما تاثیر می‌گذارد، اما ممکن است گاهی نگاه ما بر خودمان را نیز تغییردهد. اِمی کادی، روانشناس اجتماعی، نشان می‌دهد که چگونه ژست قدرت «قرار گرفتن در حالتی از اطمینان، حتی هنگامی که ما احساس اطمینان نداریم» می‌تواند تاثیرات متفاوت و شگرفی بر حالات و همچنین فرصت‌های ما در زندگی بگذارد.

دیدگاه ها

نظر شما

درباره نویسنده / مترجم

در بخش بلاگ، تلنت یاب به منظور توسعه مهارت های حرفه ای همراهان خود روزانه اقدام به گزینش و تهیه محتوا از بهترین منابع بین المللی مانند مجله و وب سایت دانشکده کسب و کار هاروارد (HBR)، فوربس، اینترپرنر، TED و ... می نماید.


هنر توسعه شبکه ارتباطات حرفه ای (2): 7 تکنیک پیگیری یک ارتباط

هنر توسعه شبکه ارتباطات حرفه ای (2): 7 تکنیک پیگیری یک ارتباط
رشد روابط به زمان نیاز دارد. همانطور که یک رابطه دوستی در بلند مدت و به مرور زمان شکوفا می شود، روابط کسب و کار نیز برای رشد به صبر و انتظار نیاز دارد. شما برای این که بتوانید فرصت کسب و کاری را ایجاد کنید، باید در مناسبت ها و موقعیت های ارتباطی زیادی حضور پیدا کنید. همچنین به خاطر داشته باشید که تعهد و اعتماد قبل از این که شما برای موقعیت کاری در نظر گرفته شوید، باید شکل بگیرد. رویدادهای ارتباطی زمینه را برای آشنایی و ایجاد روابط حرفه ای مهیا می کنند. در واقع زمینه شکل گیری روابط حرفه ای بر اساس این مناسبت ها است. اما در صورتی که بخواهید زمینه دوستی را ایجادکنید، باید تعهد، صداقت و شایستگی خود را نشان دهید. به تدریج این تعهد و اعتبار به حسن شهرت شما تبدیل خواهد شد. اگر بخواهید شبکه ای قوی از ارتباطات با افراد حرفه ای ایجاد کنید، باید هنر ادامه دادن و پیگیری این روابط را داشته باشید. با استفاده از نکات زیر می توانید در رویدادها و مناسبت های مختلف امکان حفظ و توسعه ارتباط خود با دیگران را افزایش دهید.

اول: ارتباط ایجاد شده را بلافاصله پیگیری کنید!

اجازه ندهید که یک هفته یا حتی بیشتر از ارتباط ایجاد شده سپری شود. در این صورت امکان دارد مخاطب جدید به سختی شما را به ذهن بسپارد و به همین دلیل اثر ملاقات نیز از میان برود. بنابراین روز بعد از ملاقات می توانید با ارسال ایمیلی کوتاه از او اطلاع بگیرید. می توانید برای نمونه جمله ای مثل " باعث افتخار من بود که دیروز با شما گفت و گو کردم. دوست دارم در صورتی که برایتان امکان داشته باشد، برای صرف قهوه ای شما را دعوت کنم." را استفاده کنید.

دوم: یادداشت بردارید.

در مناسبت های ارتباطی یا در مراسم نیمه رسمی که برگزار می شود، اطلاعاتی که از افراد کسب کرده اید را یادداشت کنید. مخصوصا جزئیاتی مانند نوع پوشش که باعث می شود، ظاهر مخاطب خود را بهتر به خاطر بسپارید. از کارت های ویزیت نیز می توانید برای بخاطر سپاری اسامی و اطلاعات تماس افراد استفاده کنید.

سوم: در شبکه های اجتماعی حرفه ای او را به لیست مخاطبان خود اضافه کنید.

از شبکه های اجتماعی در زمینه ارتباطات حرفه ای برای تداوم بخشی ارتباط خود استفاده کنید. وقتی درخواست رابطه و دوستی را ارسال می کنید، به نحوه ملاقاتی که با یکدیگر داشته اید نیز توجه کنید. اگر توانستید درباره آن ملاقات نیز برای او پیام ارسال کنید. مانند( برای من شوق شما به یادگیری مداوم جالب بود، و من چطور می توانم این مهارت را درخودم ایجاد کنم؟). "به طور کلی از نکته هایی که در طول ملاقات اتفاق افتاده حتما استفاده کنید."

چهارم: از تقویم استفاده کنید.

پس از ادامه یافتن اولیه ارتباط، می توانید در تقویم خود یادآوری را جهت پیگیری آن ایجاد کنید. به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه از همکاران و مشتریان خود سراغ بگیرید. با تماس، ایمیل یا ارسال پیامی می توانید این کار را انجام دهید. یکی دیگر از روش ها می تواند پیام های تبریک سال نو و مناسبت ها باشد.

پنجم. مختصر و مفید!

نباید ارتباطات شما بیش از حد طولانی باشد. سعی کنید پیام هایتان مختصر و مفید باشد. شما می توانید از پیام هایی مانند "صرفا می خواستم خبری از شما بگیرم. امیدوارم همه چیز خوب پیش برود. باعث افتخار است که برای صرف نهار در خدمت شما باشم و ... " استفاده کنید

ششم. میزبان باشید.

رویداد مناسبتی و یا میزبانی وعده نهار می تواند بهترین روش برای ایجاد رابطه دوستانه باشد. از دوستان و افرادی که فکر می کنید می توانید در آینده فرصت همکاری با یکدیگر داشته باشید، دعوت کنید. وقتی رابطه دلسوزانه ای را برای دیگران ایجاد کنید، فرصت و زمینه کاری برای شما نیز اتفاق خواهد افتاد.

هفتم. پیام های تبریک بفرستید.

اگر در مطلب و خبری اطلاع پیدا کرده اید که از آشنایان کسی به ارتقا و موفقیت دست پیدا کرده است، پیام تبریک برای او بفرستید. این پیام تبریک می تواند حاوی "به خاطر کسب این موفقیت به شما تبریک می گویم و شایسته این تقدیر بوده اید. امیدوارم که موفقیت های بیشتری در زندگی کسب کنید"، باشد.

منبع: Entrepreneur

دیدگاه ها

نظر شما

درباره نویسنده / مترجم

در بخش بلاگ، تلنت یاب به منظور توسعه مهارت های حرفه ای همراهان خود روزانه اقدام به گزینش و تهیه محتوا از بهترین منابع بین المللی مانند مجله و وب سایت دانشکده کسب و کار هاروارد (HBR)، فوربس، اینترپرنر، TED و ... می نماید.


هنر توسعه شبکه ارتباطات حرفه ای (1): پنج مهارت ارتقاء شبکه سازی

هنر توسعه شبکه ارتباطات حرفه ای (1): پنج مهارت ارتقاء شبکه سازی

فرقی نمی کند شما در چه حرفه ای مشغول به فعالیت هستید؛ در هر شغلی که باشید ایجاد ارتباط با دیگران و شبکه سازی مانند سوختی است که موفقیت شما را تسهیل می کند. این موضوع نه تنها موجب یادگیری مستقیم شما از افرادی که ملاقات می کنید می شود، بلکه به همان میزان در افزایش نفوذ شخصی شما بر سایرین موثر است.

چگونه برای ایجاد ارتباط با افراد دیگر گفت و گو را شروع کنیم ؟

شاید برای برخی افراد، استفاده از عبارت «شبکه سازی» معنی جالبی را تداعی نکند. چرا که بیش تر این افراد از نقطه شروع و نوع گفتارشان برای ایجاد ارتباط و همچنین نحوه حفظ آن اطمینان ندارند. باور عمومی افراد بر این است که برقرای ارتباط و شبکه سازی هنر و توانایی خاصی است که به صورت انتصابی تنها در وجود برخی افراد وجود دارد. اما در این مقاله گام های موثری به شما معرفی می شود که آگاهی و تمرین آنها به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید مهارت شبکه سازی خود را بهبود بخشید.

گام 1: ذهنیت ها

قبل از آنکه به ایجاد شبکه ارتباطی خود بپردازید، از فکر کردن به این که آیا این رابطه «ارزش» دارد یا خیر، رهایی یاببد. بهترین ارتباط ها با صداقت و دوستی ایجاد می شود، نه این که صرفا برای ایجاد آن، کارت ویزیت رد و بدل شود. اهمیتی ندارد که شما سعی در ایجاد رابطه با چه کسی را دارید، مهم این است که با او بیشتر به عنوان یک دوست رفتار کنید تا برقراری یک رابطه صرفا تجاری، و این نکته ای است که شما را به سطحی بالاتر از رابطه سوق می دهد. پس نسبت به این که چطور به دوستان بالقوه خود نزدیک شوید، فکر کنید. نقاط مشترک را شناسایی و بر آن ها تمرکز کنید؛ و مهتر از همه نشان دهید که به آن ها توجه می کنید و آن ها برایتان مهم هستند.

گام 2: مقصد (هدف)

این که صرفا کاری را بدون هدف انجام داده و زمان را از دست بدهیم، عاقلانه به نظر نمی رسد. مثل این که شما خودرویی با باک پر داشته باشید و نسبت به مقصد نهایی چیزی در ذهنتان نباشد. دیگر همه ما به هدف گذاری و گذاشتن تمام انرژی برای رسیدن به هدف باور داریم. رویای شما چیست؟ آینده خودتان را چطور می بینید؟ برای رسیدن به این اهداف و رویا چه کاری انجام می دهید؟ هدف های خود را برای پنج ساله آینده روی کاغذ بیاورید. سپس هدف هایی را که از حالا برای سال آینده نیاز دارید تا به اهداف پنج ساله نزدیک شوید، بنویسید. همینطور هدف های خود را برای 90 روز آینده نیز برای رسیدن به اهداف سال آینده مشخص کنید.

گام 3: نقشه راه

اکنون شما در مسیر پنج ساله خود برای رسیدن به هدفتان قرار گرفته اید. اهداف کوتاه مدت و نقشه راه شما مشخص شده است. با استفاده از استراتژی کیت فراتزی (Keith Ferrazzi) که "برنامه عملیاتی شبکه سازی" (NAP) نامیده می شود و در کتاب خود با عنوان " تک روی نکنید" (Never it alone) آن را شرح داده، می توانید استراتژی شبکه سازی را برای رسیدن به اهدافتان به کار گیرید.

قدم اول این است که اهداف و مقصد خودتان را بنویسید ( که درمرحله دوم کامل می شود). مرحله دوم درنظر گرفتن اهدافی است که نوشته اید. در مرحله رسیدن به هر هدف، سه فرد و یا افرادی را که می توانند به شروع یا شتاب گرفتن هدفتان کمک کنند، مشخص کنید. این افراد می توانند، کسانی باشند که با آنها ارتباط دارید یا این که آشنایی شما با آنها در درجه پایین تری است و یا حتی افرادی باشند که اصلا شناختی ندارید.

مرحله سوم می تواند ارتباط شبکه ای با افرادی باشد که می توانند مشاوران و یا کسانی باشند که از شما حمایت کنند، سرمایه دارانی که به افق برنامه شما باور دارند، اعضای تیم شما که می توانند شریکان و یا افراد کلیدی باشند که استخدام کرده اید، رییس یا مدیری که شما را برای رسیدن به هدف استراتژیکتان در سازمان کمک می کند و یا هر فرد دیگری که می توانید با آنها شبکه ارتباطی خود را ایجاد کنید.

اگر می خواهید شرکتی را تاسیس کنید، سه نفری که می توانند به شما کمک کنند، عبارتند از شریک بالقوه، سرمایه دار و مشتری بالقوه. همچنین برای داشتن کتاب پر فروش، این افراد شامل انتشارات، همکاران و ویراستاران هستند. باید توجه داشته باشید که زمانی را برای تحقیق و بررسی دقیق صرف کنید تا نسبت به افرادی که می توانند به تحقق اهداف شما کمک کنند؛ مطمئن شوید.

گام 4: ایجاد ارتباط با افراد

وقتی که شما با کسی صحبت می کنید، بهترین روش برای تقویت ارتباطتان چیست؟ موارد زیر می توانند در این زمینه به شما کمک کنند:

  • سوالات هوشمندانه بپرسید ( تا فرد را به فکر کردن وادار کنید). شما با سوالات با کیفیتی که از افراد می پرسید، می توانید در باره او اطلاعات بیشتری کسب کنید. تونی رابینز اعتقاد دارد که کیفیت سوالات شما به سطح زندگی که دارید، بستگی دارد.

اگر سوالات مناسبی بپرسید، جواب های درستی نیز دریافت می کنید. پیتر تیل (Peter Thiel) با پرسش هایی ما را در این موضوع به چالش می کشد: چطور می توانید به اهداف ده ساله خود در شش ماه دست پیدا کنید؟ وقتی با کسی صحبت می کنید، با پرسیدن سوالات مناسب نه تنها خودتان را از دیگران متمایز می کنید؛ بلکه کمک می کنید که او نیز به روش جدیدتری فکر کند.

  • توجه کنید (انگار زندگی شما به آن موضوع وابسته است). شاید این موضوع برای برخی از افراد عادی، و شاید برای برخی دیگر دشوار و سخت به نظر برسد. در عصر فناوری، داشتن حواس کامل یکی از مهارت های مورد نیاز است که بسیاری از ما شاید از وجود آن بی بهره باشیم. پس سعی کنید در ارتباطات خود با دقت به مسائل گوش فرا دهید و ضمن طرح سوالات هوشمندانه ، پاسخ ها را به خاطر بسپارید.

گام 5: ایجاد شبکه های ارتباطی قوی

سریع ترین روش برای ایجاد شبکه ارتباطی قوی آشنایی با افرادی است که بتوانید از آنها برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده کنید. این روش در عین سادگی، شاید برای برخی دیگر دشوار باشد.آخرین زمانی که کسی شما را پس از شنیدن دغدغه هایتان به فرد دیگری معرفی کرده است، چه زمانی بوده است؟ اگر تجربه چنین موردی را داشته باشید، شما با فردی که ارتباطهای قوی دارد، آشنا شده اید. با توجه به این که حدود سه میلیارد نفر در دنیا در شبکه های آنلاین عضو بوده و در این بستر با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند ، تشخیص دادن ارتباط درست از نادرست بسیار دشوار شده و نقش ارتباط های قدرتمند کمک به تشخیص این موارد است.

در این جا به برخی از روش هایی مفیدی که بتوانید ارتباط قدرتمندی ایجاد کنید، اشاره شده است.

- به کم قانع نباشید. این نکته فرق اصلی کسانی که ارتباطهای زیادی دارند را مشخص می کند. افرادی که ارتباطات وسیعی دارند، حافظه و ذهن قوی دارند و همیشه مشتاق ارتباط و اشتراک گذاری هستند.

- دوست شوید، نه این که صرفا مخاطب داشته باشید. این جمله یعنی این که کیفیت بهتر از کمیت است. کارت های ویزیت خود را کنار بگذارید و با افرادی را که ملاقات می کنید روابط صمیمی و صادقانه ایجاد کنید. سعی کنید در ابتدای آشنایی با کسی در مورد کار صحبت نکنید و بیشتر زمینه دوستی ایجاد کنید. این که شما با پنج نفر به خوبی آشنا شوید، خیلی با ارزش تر از این است که 50 مخاطب داشته باشید که حتی اسم آنها را نمی دانید.

- با کسانی که ارتباطات وسیع و قوی دارند، ارتباط داشته باشید. افرادی را می شناسید که از ملاقات با یکدیگر بهره می برند؟ آیا باز هم یکدیگر را ملاقات می کنند؟ معرفی دو نفری که بیشترین ارتباط را دارند، راحت ترین روش برای ایجاد کردن ارتباط شماست. زیرا آنها دوستان زیادی دارند و احتمالا دوستان مشترکی نیز خواهند داشت. و این نه تنها برای کمک به دیگران مفید است، بلکه باعث می شود که شما از ارتباط های احتمالی در آینده نیز بهره مند شوید.

- مصاحبه با افراد. اگر این روش را با استراتژی پیش ببرید، یکی از سریع ترین روش ها برای رشد شبکه ارتباطی شماست. شما می توانید بر اساس زمینه هایی چون پروژه تحقیقاتی، کتاب و یا علاقه شخصی، این کار را انجام دهید. این باعث افزایش شانس شما در ایجاد ارتباط با افرادی که ممکن است دسترسی به آنها سخت باشد، خواهد شد.

- دنبال کردن ارتباط. این یکی از مواردی است که معمولا انجام آن فراموش می شود. اما دنبال کردن ارتباطی که به آشنایی ختم شده و یا پس از چند ماهی که برنامه کاری وجود نداشته است، نه تنها به ارتباطات شما کمک می کند، بلکه سطح روابط شما را نیز بالا می برد. در دنیای امروز که ارتباطات بیشتر بر مبنای "منفعت" بنا شده، توجه به رابطه دوستی می تواند شما را از سایر افرادی که این رویه را پیش می گیرند، متمایز کند.

برای سنجش میزان توانایی های خود در ایجاد شبکه ارتباطی قوی به آزمون سنجش مهارت ایجاد شبکه ارتباطی حرفه ای مراجعه کنید.

منبع : Forbes

دیدگاه ها

نظر شما

درباره نویسنده / مترجم

در بخش بلاگ، تلنت یاب به منظور توسعه مهارت های حرفه ای همراهان خود روزانه اقدام به گزینش و تهیه محتوا از بهترین منابع بین المللی مانند مجله و وب سایت دانشکده کسب و کار هاروارد (HBR)، فوربس، اینترپرنر، TED و ... می نماید.


معرفی مدل (Big 5) برای شناخت بیشتر شخصیت خود

معرفی مدل (Big 5) برای شناخت بیشتر شخصیت خود

 

دو سال پیش زمانی که مسئولیت جذب و استخدام افراد شرکت به صورت مستقیم زیر نظرم بود، به دنبال آگهی استخدام برای جذب کارشناس فروش و بازاریابی، جوانی با مدرک کارشناسی ارشد مارکتینگ مراجعه کرد. پس از مصاحبه و گرفتن تست های رفتاری متوجه شدم که شخصیت او متناسب با این موقعیت شغلی نیست، ولی به صورت خیلی اتفاقی ویژگی های یک کارشناس آموزش، که مدت هاست وجود چنین شخصی در مجموعه احساس می شد را، دارا بود. موضوع را با وی در میان گذاشتم و انگار که کشفی اتفاق افتاده باشد، با خوشحالی برای پذیرش این موقعیت ابراز آمادگی کرد و اذعان داشت " راستش خودمم اصلا علاقه ای به کار کردن تو حوزه فروش و بازاریابی ندارم !"  دو سال از آن ماجرا می گذرد و حسین در حال حاضر سرپرست آموزش شرکت شده و از کاری که انجام می دهد بسیار راضی بوده و در این موقعیت شغلی عملکرد بسیار موفقی دارد.

تجربه ای که در بالا عنوان شد، تنها یک مثال از اهمیت فراوان موضوع تناسب شخصیت و شغل افراد و اهمیت این تناسب در افزایش عملکرد و موفقیت شغلی است. معمولا در سازمان ها کارکنان را با خصوصیاتی نظیر: مستقل، اجتماعی، وفادار، جاه طلب و ساکت توصیف می کنند.تکرار الگوهای ثابت رفتاری موجب این طبقه بندی ها است. روانشناسان مفاهیم و تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه کرده اند که تعدد این تعاریف از پیچیدگی شخصیت ناشی می شود. و مدت ها است که نظریه ها و ابزار مختلفی در مورد  ابعاد شخصیت و روش های سنجش در حال توسعه است. در این مقاله می خواهیم به معرفی مدل 5 عاملی به عنوان یکی از مطرح ترین این ابزارها جهت سنجش شخصیت بپردازیم. این مدل ابتدا تنها سه بعد روان رنجوری – برون گرایی – گشودگی راداشت و سپس دو بعد وظیفه شناسی و سازگاری به آن اضافه شد. مطالعات و تحقیقات زیادی در سال های اخیر اعتبار مدل 5 عاملی را تایید کرده و از این رو مبنای بقیه مدل ها شناخته شده است. عامل های مدل 5 عاملی عبارتند از :

1.برون گرایی: این بعد به راحت بودن فرد در روابط دلالت دارد. افراد برون گرا اجتماعی، خوش مشرب و قاطع اند. در مقابل افراد درون گرا خود دار ، کم حرف، کم رو و محتاط اند.

2.سازگاری: این بعد به احترام به دیگران دلالت دارد. افراد سازگار دارای روحیه همکاری، صمیمی و قابل اعتماد اند. افراد ناسازگار سرد، رقابتی و ستیزه جو هستند.

3.وظیفه شناسی و باوجدانی: این بعد به قابل اعتماد بودن فرد دلالت دارد. افراد با وجدان مسئولیت پذیر، پایدار، ساختار یافته و قابل اطمینان اند. افراد کم وجدان تر یعنی کسانی که در این بعد نمره پایینی می گیرند غیر ساختارمند و پریشان احوال اند.

4.روان رنجوری – ثبات احساسی: این بعد به توانایی فرد در تحمل محرک های استرس و عوامل تنشزا اشاره دارد. افراد دارای ثبات احساسی ایمن، دارای اعتماد به نفس، استوار و آرام اند. آن طرف طیف ثبات احساسی، عصبی بودن و روان رنجوری است و افرادی که در این طیف قرار دارند، عصبانی، نامطمئن ، افسرده و مضطرب اند.

5.گشودگی و استقبال از تجربه: این بعد به علاقه و شیفتگی فرد به پدیده ها و تجربیات جدید دلالت دارد. چنین افرادی، خلاق، کنجکاو و حساس اند. افرادی که در آن طرف طیف قرار می گیرند پیرو سنت بوده، در شرایط آشنا راحت ترند. این مدل و مدل های مشابه در زمینه شخصیت این امکان را به ما می دهد که در فرایند خودشناسی دقیتر عمل کنیم و با هدف شناخت ویژگی های مشخصی در خود در این مسیر گام برداریم. تحقیقات زیادی بر اساس مدل پنج بعدی روی گروه های شغلی مختلفی همچون مدیران، فروشندگان، وکلا ، کارگران ماهر و نیمه ماهر، حسابداران، معماران و مهندسان انجام شده که بیانگر ارتباط مهم بین این ابعاد شخصیتی و عملکرد شغلی است. به عنوان مثال در برخی گروه های شغلی مثل مدیران و فروشندگان که نیاز به تعامل اجتماعی دارد، برون گرایی و در حرفه های آموزشی و تحقیقاتی، گشودگی به تجربه، پیش بینی کننده خوبی برای عملکرد است. بنابراین تفکر پیرامون در مورد خود با مدنظر قرار دادن ابعاد این مدل می تواند بسیار سودمند باشد. 
 

در حال حاضر دو آزمون "تست شخصیت شناسی نئو (NEO-FFI)" و "تست شخصیتی پنج عاملی (NEO-PI-R)" به صورت آنلاین در بخش ابزار های ارزیابی تلنت یاب موجود و در دسترس علاقه مندان می باشد که به بررسی پنج عامل فوق می پردازد. همراهان تلنت یاب به صورت فردی و نیز واحدهای منابع انسانی به صورت سازمانی می توانند از این آزمون ها استفاده نمایند.

 برای انجام تست شخصیت شناسی نئو (NEO-FFI)  اینجا کلیک  نمایید    

برای انجام تست شخصیتی پنج عاملی (NEO-PI-R) اینجا کلیک نمایید  

 

توجه: ابزار های ارزیابی و تست های روانشناسی موجود و نیز خروجی و تفسیر تفضیلی هر کدام از آن ها، توسط هسته پژوهشی روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه علامه طباطبائی تدوین گردیده است.

 

دیدگاه ها

نظر شما

درباره نویسنده / مترجم

در بخش بلاگ، تلنت یاب به منظور توسعه مهارت های حرفه ای همراهان خود روزانه اقدام به گزینش و تهیه محتوا از بهترین منابع بین المللی مانند مجله و وب سایت دانشکده کسب و کار هاروارد (HBR)، فوربس، اینترپرنر، TED و ... می نماید.