آزمون: تست هوش ریون (Raven)

45 دقیقه 96657 آزمون موفق

تست هوش ( IQ ) ریون ( Raven ) از شناخته شده ترین تست های سنجش نمره بهره هوشی است که از آن با عنوان تست هوش تصویری نیز یاد می شود. آزمون تست هوش ریون تشکیل شده است از ماتریس ها یا سری تصاویر انتزاعی که یک توالی منطقی را به وجود می آورند و با درجه دشواری فزاینده ای چیده شده اند که ضریب هوشی افراد را به خوبی به چالش می کشند. سوالات تست هوش ریون بدین شکل می باشند که می بایست از میان 6 تا 8 تصویر جداگانه، تصویری را انتخاب کنید که تصویر ماتریس هر سوال را تکمیل کند. معمولا در دوره های مختلف سنی این آزمون از افراد گرفته می شود و این بدین معنی است که سن فردی که تست ها را تکمیل می کند در ارزیابی بهره هوشی اهمیت بالایی دارد و نکته قابل توجه در مورد آزمون هوش پیش روی شما اینکه این آزمون مناسب افراد با سن بیشتر از 18 سال است. علاوه بر این آزمون شما با ورود به صفحه آزمون های روانشناسی تلنت می توانید از سایر آزمون های تلنت یاب نیز استفاد کنید.


در صورت تمایل جهت ذخیره نتایج آزمون در پروفایل شخصی ابتدا از قسمت ورود کاربران وارد شده و سپس آزمون را انجام دهید.
0
1 سوال 1
2 سوال 2
3 سوال 3
4 سوال 4
5 سوال 5
6 سوال 6
7 سوال 7
8 سوال 8
9 سوال 9
10 سوال 10
11 سوال 11
12 سوال 12
13 سوال 13
14 سوال 14
15 سوال 15
16 سوال 16
17 سوال 17
18 سوال 18
19 سوال 19
20 سوال 20
21 سوال 21
22 سوال 22
23 سوال 23
24 سوال 24
25 سوال 25
26 سوال 26
27 سوال 27
28 سوال 28
29 سوال 29
30 سوال 30
31 سوال 31
32 سوال 32
33 سوال 33
34 سوال 34
35 سوال 35
36 سوال 36
37 سوال 37
38 سوال 38
39 سوال 39
40 سوال 40
41 سوال 41
42 سوال 42
43 سوال 43
44 سوال 44
45 سوال 45
46 سوال 46
47 سوال 47
48 سوال 48
49 سوال 49
50 سوال 50
51 سوال 51
52 سوال 52
53 سوال 53
54 سوال 54
55 سوال 55
56 سوال 56
57 سوال 57
58 سوال 58
59 سوال 59
60 سوال 60اطلاعات جمعیت شناختیدر صورتی که مایلید یک نسخه از خروجی آزمون برای شما ارسال گردد، آدرس ایمیل خود را در قسمت زیر وارد نمایید.