آزمون: تست هوش تصویری ( IQ ) ریون

45 دقیقه 456619 آزمون موفق

تست هوش تصویری ( IQ ) ریون ( Raven ) از شناخته شده ترین تست های سنجش نمره بهره هوشی است که از آن با عنوان تست هوش تصویری نیز یاد می شود. آزمون تست هوش ریون تشکیل شده است از ماتریس ها یا سری تصاویر انتزاعی که یک توالی منطقی را به وجود می آورند و با درجه دشواری فزاینده ای چیده شده اند که ضریب هوشی افراد را به خوبی به چالش می کشند. سوالات تست هوش ریون بدین شکل می باشند که می بایست از میان 6 تا 8 تصویر جداگانه، تصویری را انتخاب کنید که تصویر ماتریس هر سوال را تکمیل کند. معمولا در دوره های مختلف سنی این آزمون از افراد گرفته می شود و این بدین معنی است که سن فردی که تست ها را تکمیل می کند در ارزیابی بهره هوشی اهمیت بالایی دارد و نکته قابل توجه در مورد تست  هوش پیش روی شما اینکه این آزمون مناسب افراد با سن بیشتر از 18 سال است. علاوه بر این آزمون تست هوش ، شما با ورود به صفحه آزمون های روانشناسی تلنت یاب می توانید از سایر آزمون های تلنت یاب از جمله تست هوش هیجانی بار ان ، تست شخصیت شناسی مایرز - بریگز و ... نیز استفاد کنید.
لازم به ذکر است که افراد با دادن تست هوش تصویری ریون در 7 طبقه تقسیم می شوند، بر اساس امتیاز یا بهره هوشی یا همان iq ای که بدست می آورند که این هفت طبقه در تست هوش ریون طبقات نابغه ( با بهره هوشی بیشتر از 127 ) ، برهوش ( با بهره هوشی بیشتر از 120 ) ، باهوش ( با بهره هوشی بیشتر از 110 ) ، متوسط ( با بهره هوشی بیش از 90 )  ، متوسط ضعیف ( با بهره هوشی بیش از 80 )  ، مرزی ( با بهره هوشی بیش از 73 ) و عقب مانده و مرزی ضعیف ( بهره هوشی پایین تر از 73 )  هستند.
 


در صورت تمایل جهت ذخیره نتایج آزمون در پروفایل شخصی ابتدا از قسمت ورود کاربران وارد شده و سپس آزمون را انجام دهید.
0
1 سوال 1 سوال 1 تست هوش تصویری ریون
2 سوال 2 سوال 2 تست هوش تصویری ریون
3 سوال 3 سوال 3 تست هوش تصویری ریون
4 سوال 4 سوال 4 تست هوش تصویری ریون
5 سوال 5 سوال 5 تست هوش تصویری ریون
6 سوال 6 سوال 6 تست هوش تصویری ریون
7 سوال 7 سوال 7 تست هوش تصویری ریون
8 سوال 8 سوال 8 تست هوش تصویری ریون
9 سوال 9 سوال 9 تست هوش تصویری ریون
10 سوال 10 سوال 10 تست هوش تصویری ریون
11 سوال 11 سوال 11 تست هوش تصویری ریون
12 سوال 12 سوال 12 تست هوش تصویری ریون
13 سوال 13 سوال 13 تست هوش تصویری ریون
14 سوال 14 سوال 14 تست هوش تصویری ریون
15 سوال 15 سوال 15 تست هوش تصویری ریون
16 سوال 16 سوال 16 تست هوش تصویری ریون
17 سوال 17 سوال 17 تست هوش تصویری ریون
18 سوال 18 سوال 18 تست هوش تصویری ریون
19 سوال 19 سوال 19 تست هوش تصویری ریون
20 سوال 20 سوال 20 تست هوش تصویری ریون
21 سوال 21 سوال 21 تست هوش تصویری ریون
22 سوال 22 سوال 22 تست هوش تصویری ریون
23 سوال 23 سوال 23 تست هوش تصویری ریون
24 سوال 24 سوال 24 تست هوش تصویری ریون
25 سوال 25 سوال 25 تست هوش تصویری ریون
26 سوال 26 سوال 26 تست هوش تصویری ریون
27 سوال 27 سوال 27 تست هوش تصویری ریون
28 سوال 28 سوال 28 تست هوش تصویری ریون
29 سوال 29 سوال 29 تست هوش تصویری ریون
30 سوال 30 سوال 30 تست هوش تصویری ریون
31 سوال 31 سوال 31 تست هوش تصویری ریون
32 سوال 32 سوال 32 تست هوش تصویری ریون
33 سوال 33 سوال 33 تست هوش تصویری ریون
34 سوال 34 سوال 34 تست هوش تصویری ریون
35 سوال 35 سوال 35 تست هوش تصویری ریون
36 سوال 36 سوال 36 تست هوش تصویری ریون
37 سوال 37 سوال 37 تست هوش تصویری ریون
38 سوال 38 سوال 38 تست هوش تصویری ریون
39 سوال 39 سوال 39 تست هوش تصویری ریون
40 سوال 40 سوال 40 تست هوش تصویری ریون
41 سوال 41 سوال 41 تست هوش تصویری ریون
42 سوال 42 سوال 42 تست هوش تصویری ریون
43 سوال 43 سوال 43 تست هوش تصویری ریون
44 سوال 44 سوال 44 تست هوش تصویری ریون
45 سوال 45 سوال 45 تست هوش تصویری ریون
46 سوال 46 سوال 46 تست هوش تصویری ریون
47 سوال 47 سوال 47 تست هوش تصویری ریون
48 سوال 48 سوال 48 تست هوش تصویری ریون
49 سوال 49 سوال 49 تست هوش تصویری ریون
50 سوال 50 سوال 50 تست هوش تصویری ریون
51 سوال 51 سوال 51 تست هوش تصویری ریون
52 سوال 52 سوال 52 تست هوش تصویری ریون
53 سوال 53 سوال 53 تست هوش تصویری ریون
54 سوال 54 سوال 54 تست هوش تصویری ریون
55 سوال 55 سوال 55 تست هوش تصویری ریون
56 سوال 56 سوال 56 تست هوش تصویری ریون
57 سوال 57 سوال 57 تست هوش تصویری ریون
58 سوال 58 سوال 58 تست هوش تصویری ریون
59 سوال 59 سوال 59 تست هوش تصویری ریون
60 سوال 60 سوال 60 تست هوش تصویری ریوناطلاعات جمعیت شناختیدر صورتی که مایلید یک نسخه از خروجی آزمون برای شما ارسال گردد، آدرس ایمیل خود را در قسمت زیر وارد نمایید.