آزمون: تست شخصیت مایرز-بریگز (MBTI)

15 دقیقه 633603 آزمون موفق

تست شخصیت مایرز-بریگز (MBTI) از شناخته شده ترین تست های شخصیت شناسی است. با انجام این آزمون شما متوجه می شوید که درون گرا هستید یا برون گرا، در جمع آوری اطلاعات شهودی هستید یا حسی، شخصیتی احساسی دارید یا منطقی و در سبک هدایت با جهان خارج ادراکی برخورد می کنید یا قضاوتی.
 

توجه: تست شخصیت MBTI جزو مجموعه تست های روانشناسی رایگان تلنت یاب بوده و شامل تفسیر تفصیلی هسته پژوهشی روانشناسی صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی نمی باشد. 


در صورت تمایل جهت ذخیره نتایج آزمون در پروفایل شخصی ابتدا از قسمت ورود کاربران وارد شده و سپس آزمون را انجام دهید.
0
1 عبارات
2 عبارات
3 عبارات
4 عبارات
5 عبارات
6 عبارات
7 عبارات
8 عبارات
9 عبارات
10 عبارات
11 عبارات
12 عبارات
13 عبارات
14 عبارات
15 عبارات
16 عبارات
17 عبارات
18 عبارات
19 عبارات
20 عبارات
21 عبارات
22 عبارات
23 عبارات
24 عبارات
25 عبارات
26 عبارات
27 عبارات
28 عبارات
29 عبارات
30 عبارات
31 عبارات
32 عبارات
33 عبارات
34 عبارات
35 عبارات
36 عبارات
37 عبارات
38 عبارات
39 عبارات
40 عبارات
41 عبارات
42 عبارات
43 عبارات
44 عبارات
45 عبارات
46 عبارات
47 عبارات
48 عبارات
49 عبارات
50 عبارات
51 عبارات
52 عبارات
53 عبارات
54 عبارات
55 عبارات
56 عبارات
57 عبارات
58 عبارات
59 عبارات
60 عبارات


در صورتی که مایلید یک نسخه از خروجی آزمون برای شما ارسال گردد، آدرس ایمیل خود را در قسمت زیر وارد نمایید.