تست شخصیت مایرز-بریگز (MBTI)

تست شخصیت مایرز-بریگز (MBTI)

شاخص نوع مایرز-بریگز (Myers-Briggs Type Indicator) که عموما و به اختصار (MBTI) شناخته می شود، یکی از مطرح ترین تست ها در زمینه شناسایی شخصیت و تیپ های شخصیتی است. تست شخصیت شناسی MBTI شامل چهار مقیاس دو قطبی است که به هر قطب یک ترجیح شخصیتی گفته می شود. این موارد  شامل سبک تعاملات اجتماعی (برونگرایی E – درونگرایی I)، سبک جمع آوری اطلاعات (شهودی N – حسی S)، سبک ارزیابی و تصمیم گیری( احساسی F _ منطقی T) و سبک هدایت و برخور با جهان خارج (ادراکی P – قضاوتی J) است. از ترکیب چهار مولفه اصلی شکل دهند شخصیت، 16 تیپ شخصیتی قابل استخراج است. 

توجه: تست شخصیت MBTI جزو مجموعه تست های روانشناسی  رایگان تلنت یاب بوده و شامل تفسیر تفصیلی هسته پژوهشی روانشناسی صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی نمی باشد. 

تست هوش هیجانی بار-اُن (Bar-On)

تست هوش هیجانی بار-اُن (Bar-On)

هوش هیجانی (EQ)، نوع دیگری از باهوش بودن است که به درک احساسات خود و دیگران برای تصمیم گیری مناسب در زندگی اشاره دارد. یکی از ابزار های معتبری که به کمک آن می توانید میزان هوش هیجانی خود را بسنجید آزمون هوش هیجانی بار-ان استهوش هیجانی را «توانایی زیر نظر گرفتن احساسات و هیجانات خود و دیگران، تمایز گذاشتن بین آنها و استفاده از اطلاعات حاصل از آن ها در تفکر و اعمال خود» تعریف می کنند. توسعه هوش هیجانی می تواند تفاوت شکست و یا موفقیت در زندگی شخصی و شغلی هر فرد را مشخص کند و از این جهت شناخت و آگاهی از وضعیت این عامل کلیدی موفقیت ضروری است.

پروفایل شخصیت DISC

پروفایل شخصیت DISC

تیپ نمای شخصیتی DISC، یکی از قوی ترین ابزارهای سنجش شخصیت است که سالانه بیش از یک میلیون نفر در سطح جهان، از آن بهره می برند. خروجی این تست شخصیتی چهار ویژگی غالب( D,I,S,C) و پانزده تیپ شخصیتی را مشخص کرده و جنبه های مختلف آن را به صورت کامل تشریح میکند. تست شخصیت DISC و تفاسیر حاصل از آن به فرد کمک میکند در درجه ی اول نسبت به ویژگیهای شخصیتی، اولویتها و انگیزه های خود آگاهی یابد و در مرحله بعد ایجاد درک بهتری از تفاوتهای بین فردی و حل بدونِ قضاوت تعارض ها را تسهیل میکند. به عبارت دیگر، DISC زبان مشترکی بوجود می آورد که به درک بهتر خود و تعامل بهتر با دیگران منجر میشود. بهبود روابط میتواند در قالب تیمهای کاری، روابط با مشتریان، رابطه با همکاران و سرپرستان و دیگر روابط درون و برون سازمانی صورت گیرد. تفسیر کامل ارائه شده در این آزمون ضمن ارائه راهکارهایی عملی برای بهبود فرایند رشد حرفه ای حاوی نکات بسیار ارزشمند رفتاری در بهبود مهارت های زندگی فردی نیز است.

تست توانایی‌های شناختی

تست توانایی‌های شناختی

یکی از ابزارهای کارا و معتبر برای سنجش میزان استعداد فرد استفاده از تست توانایی شناختی است. توانایی های شناختی مانند هوش به وظایفی مربوط می شوند که مستلزم پردازش یا یادگیری اطلاعات هستند. برخی از وظایف شغلی به توانایی های شناختی زیادی نیاز دارند. بطور کلی می توان گفت توانایی‌های شناختی عبارتند از فرایندهای عصبی در اکتساب، پردازش، نگهداری و کاربست اطلاعات. توانایی‌های شناختی رابط بین رفتار و ساختار مغز بوده و گسترۀ وسیعی از توانایی‌ها (برنامه‌ریزی، توجه، بازداری پاسخ، حل مسئله، انجام همزمان تکالیف و انعطاف‌پذیری شناختی) را در بر می‌گیرد. تست موجود با بررسی مولفه های مرتبط با توانمندی های شناختی، ضمن افزایش سطح خودآگاهی در فرد به عنوان مبنایی ضروری برای برنامه ریزی بهبود این توانمندی، نقشی جدی در موفقیت حرفه ای افراد ایفا میکند.

تست سبک انگیزشی غالب (Dominant Motivation Style Inventory-DMSI)

تست سبک انگیزشی غالب (Dominant Motivation Style Inventory-DMSI)

انجام چه کارهایی بیشتر موجب انگیزه در شما می شود؟ پیدا کردن مسیری که باعث ایجاد انگیزه بیشتر در شما می شود قطعا اولین گام موفقیت است. این تست که بر مبنای نظریه ی مک کللند ایجاد شده به شما کمک می کند تا انگیزه دهنده های غالب خود و همچنین افراد تیم خود را شناسایی کنید. در گام بعدی می توانید از این اطلاعات استفاده کنید تا اهداف خود را دقیقتر تعیین کنید. اهدافی که حرکت در مسیر آن ها بیشترین انگیزه را در شما ایجاد میکند.  مک کللند توجه به این نیازها را عامل افزایش انگیزش می‌داند؛ که شامل سه  دسته ی نیاز به کسب موفقیت، نیاز به ایجاد ارتباط با دیگران و نیاز به کسب قدرت است. با شناخت این سبک غالب انگیرشی در خود قطعا فرایند مدیریت تغییرات و رشد را هدفمندتر و آسانتر خواهید ساخت.

سبک حل تعارض TKI

سبک حل تعارض TKI

برای رفع اساسی هر تعارضی آنچه در گام اول اهمیت دارد، آگاهی از سبک واکنش افراد مختلف به موقعیت تعارض است. نکته ی کلیدی این است که همه ی افراد به شیوه ای یکسان به تعارض پاسخ نمی دهند و شیوه های حل تعارض منحصر به فردی دارند. آگاهی از نوع واکنش خود به تعارض، می تواند به اتخاذ روش های موثر و متناسب با موقعیت کمک کند. ابزار سنجش سبک حل تعارض توماس-کیلمن، رفتار افراد را در موقعیت تعارض می سنجد. موقعیت تعارض، شرایطی است که در آن اهداف و خواسته های دو فرد یا دو گروه با هم ناسازگار است. در موقعیت تعارض می توان رفتار فرد را روی دو محور اصلی مشخص کرد: 1- جراتمندی: میزانی که فرد برای رسیدن به اهداف خودش تلاش می کند. 2- همکاری: میزانی که فرد برای تحقق اهداف طرف مقابل تلاش می کند. این دو محور رفتاری می تواند در مشخص کردن 5 شیوه ی حل تعارض به ما کمک کند.

تست شخصیتی پنج عاملی (NEO_PI-R)

تست شخصیتی پنج عاملی (NEO_PI-R)

پرسشنامه NEO پنج حوزه ی گسترده یا پنج بُعد از شخصیت را اندازه‌گیری می‌کند. پاسخ‌هایی که شما در مورد افکار، احساسات، و اهداف‌تان به این گزاره‌ها می‌دهید می‌تواند با توصیفاتی که دیگران از شخصیت شما دارند، مقایسه شود. NEO تفاوت‌های بینِ افراد نرمال را اندازه‌گیری می‌کند. NEO آزمون هوش یا توانایی نیست، و به منظور تشخیص مشکلات بهداشت روانی یا سازگاری شما تهیه نشده است. با این حال، در مورد آنچه شما را به لحاظ طرز تفکر، احساس، و تعامل از دیگران متمایز می‌سازد، ایده‌هایی به شما می‌دهد.

تست شخصیت شناسی نئو (NEO_FFI)

تست شخصیت شناسی نئو (NEO_FFI)

تست شخصیت نئو یکی از ابزارهای عینی است که برای ارزیابی پنج عامل اصلی شخصیت طراحی شده است. این تست پنج عامل اصلی شخصیت روان آزرده گرایی، برون گرایی، گشودگی به تجربه، دلپذیر بودن و وظیفه شناسی را می سنجد. پژوهشهای زیادی روی اعتبار، پایایی، ارزش علمی و کاربردی این تست انجام و نشان داده شده است که در چارچوب سازمانی و برای پیشبینی رشد حرفه ای و عملکرد شغلی ابزار بسیار موثری است. بر اساس تحقیقات انجام شده این 5 زیر مقیاس در زمینه رشد حرفه ای اهمیت فراوان داشته و وضعیت فرد در هر یک از این عوامل میتواند به خوبی میزان تناسب با شغل مورد نظر را پیش بینی نماید. بنابراین تست شخصیت نئو (NEO-FFI) برای ایجاد سطح بالاتری از خودآگاهی کاملا مفید و ضروری است. نسخه (NEO-FFI) تست شخصیت نئو دارای 60 سوال است که در پنج بعد ذکر شده با تفسیری کامل ارائه شده است.

تست سبک های مقابله با استرس (CSI)

تست سبک های مقابله با استرس (CSI)

اگر قصد دارید استرس فردی، شغلی یا سازمانی خود و کارکنانِ خود را مدیریت کنید، شناخت سبک­ های مقابله ­ای اولین گام است. استرس پیش از آنکه به سلامت جسمانی، روانشناختی و اجتماعیِ ما آسیب وارد کند، از مسیر سبک­ های مقابله ­ای ما عبور می­کند. اگر سبک کارآمدی در مقابله با استرس­ زاهای محیطی داریم، می­توانیم از اثرات سوء استرس در امان باشیم.به سادگی هر تلاشی که ما برای کاهش، تخفیف یا مدیریت مشکلات یا تسلط بر آن ها انجام می­دهیم، راهبردهای مقابله­ ای نام دارند. از آنجایی که استرس­ ها می­توانند از حیطه­ های شغلی، خانوادگی، تحصیلی، ارتباطی و .... نشأت گرفته باشند، راهبردهای مقابله­ ای در حیطه­ های مختلف زندگی افراد بکار گرفته می­شوند. هدف این تست شناسایی روش هایی که افراد از آن برای کنار آمدن با موقعیت استرس آفرین استفاده می کنند و ارائه راهکارهایی برای بهبود روش مقابله با استرس است. 

تست شخصیت هارتمن (Hartman)

تست شخصیت هارتمن (Hartman)

ارزش های مورد پذیرش انسان، کلید شخصیت او بوده و شناخت دقیق این ارزش ها، به خود شناسی و البته فهم بهتر دیگران کمک شایانی می کند. اهمیت ارزش ها و تاثیر آن ها، مورد توجه دکتر هارتمن قرار گرفته و بر همین اساس وی ابزار سنجشی طراحی نموده که به کمک آن می توانیم نسبت به شخصیت خودمان (بر اساس ارزش های محوری که داریم)، اطلاعات مفیدی کسب کنیم. هارتمن شخصیت افراد را در 4 رنگ: قرمز (قدرت)، آبی (صمیمیت)، سفید (صلح و آرامش)، زرد (لذت و تفریح)، دسته بندی کرده است. با شرکت در این تست شخصیت می توانید نسبت به رنگ دسته ای که تیپ شخصیت شما در آن جای دارد، مطلع شوید.

توجه: تست شخصیت هارتمن جزو مجموعه تست های روانشناسی رایگان تلنت یاب بوده و شامل تفسیر تفصیلی هسته پژوهشی روانشناسی صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی نمی باشد. 

انتخاب های درست زندگی نتیجه شناخت خودِ واقعی ماست

185009

نفر به کمک آزمون های تلنت یاب خودشان را بهتر شناختند