آزمون: تست شخصیت هارتمن (Hartman)

10 دقیقه 39926 آزمون موفق

ارزش های مورد پذیرش انسان، کلید شخصیت او بوده و شناخت دقیق این ارزش ها، به خود شناسی و البته فهم بهتر دیگران کمک شایانی می کند. اهمیت ارزش ها و تاثیر آن ها، مورد توجه دکتر هارتمن قرار گرفته و بر همین اساس وی ابزار سنجشی طراحی نموده که به کمک آن می توانیم نسبت به شخصیت خودمان (بر اساس ارزش های محوری که داریم)، اطلاعات مفیدی کسب کنیم. هارتمن شخصیت افراد را در 4 رنگ: قرمز (قدرت)، آبی (صمیمیت)، سفید (صلح و آرامش)، زرد (لذت و تفریح)، دسته بندی کرده است. با شرکت در این تست شخصیت می توانید نسبت به رنگ دسته ای که تیپ شخصیت شما در آن جای دارد، مطلع شوید.

توجه: تست شخصیت هارتمن جزو مجموعه تست های روانشناسی رایگان تلنت یاب بوده و شامل تفسیر تفصیلی هسته پژوهشی روانشناسی صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی نمی باشد. 


در صورت تمایل جهت ذخیره نتایج آزمون در پروفایل شخصی ابتدا از قسمت ورود کاربران وارد شده و سپس آزمون را انجام دهید.
0
1 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
2 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
3 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
4 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
5 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
6 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
7 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
8 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
9 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
10 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
11 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
12 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
13 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
14 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
15 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
16 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
17 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
18 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
19 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
20 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
21 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
22 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
23 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
24 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
25 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
26 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
27 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
28 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
29 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
30 کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.
31 اگر من دنبال شغل دلخواهم باشم ، یک کارفرمای آینده نگر مرا استخدام خواهد کرد چون من:
32 وقتی درگیر یک رابطه صمیمی‌ می‌شوم اگر احساس کنم طرف مقابل با من روراست نیست من:
33 زندگی زمانی برای من معنادار است که:
34 من در زمان کودکی:
35 در بزرگسالی من:
36 به عنوان یک والد من:
37 من در بحث با یک دوست،معمولا:
38 وقتی دوست من به دردسر می‌افتد من:
39 من در حال تصمیم گیری:
40 وقتی شکست میخورم دچار:
41 اگر کسی مرا دور بزند:
42 شغل:
43 من در موقعیت‌های اجتماعی:
44 من دوست دارم یک رابطه بین فردی بیشتر بر محور:
45 من برای دستیابی به احساسات مثبت و با معنا در زندگی سراغ:


در صورتی که مایلید یک نسخه از خروجی آزمون برای شما ارسال گردد، آدرس ایمیل خود را در قسمت زیر وارد نمایید.